Hva jeg tilbyr:

Ved Troll Hundeskole kan du finne kurs for hundeinteresserte både fra fjern og nær: Vi har valpekurs, unghundkurs, sporkurs, problemløserkurs, som arrangeres ved behov og anledning. Kursene vil ha grupper på 4-6 deltagere, så alle får god oppfølging.

Private timer
I de senere årene har det blitt mer og mer populært å komme til private timer. Dette er ofte mye mer hensiktsmessig, ettersom alt da dreier seg om deg og evt din familie og din hund uten at dere må dele tid og oppmerksomhet med andre.
Særlig når det gjelder atferdsutfordringer anbefaler jeg som regel heller privat undervisning fremfor å gå på et kurs. Private timer tilbys på dagtid og kveldstid, og det er alt fra et kort startkurs når du får ny valp, via en eller to konsultasjoner for å løse en konkret utfordring, og noen velger å ha sin Personlige Hundetrener over en lengre periode.

Og så er det Hundetrenerskolen! Internasjonal Hundetrener Utdanning. Dette er et kurs som strekker seg over 1,5 år, med helgesamlinger og hjemmearbeid. Kurset gir teori og praksis, og elevene lærer både bredt og dypt om læringspsykologi, etologi, hunders følelser, sansene, forskjellige treningsmetoder og –teknikker og hvilke fordeler og ulemper de forskjellige har, vi legger vekt på treningsetikk, du lærer om helse og ernæring, mye om stress og aggresjon, problemløsning, hvordan du observerer og analyserer, og du skal lære å vurdere til hva og hvordan en hund best kan trenes. Du skal få lære hvordan du kan trene lydighet, tricks, spor og søk, luktdiskriminering (spesialsøk), hinderbaner, leker og kanskje noe helt nytt som dukker opp. Instruksjonsteknikk og gjennomføring av  konsultasjoner, raselære, det er mye moro og mye alvor, og hundene og deres velferd og læring vil stå i fokus.

I tillegg reiser jeg gjerne ut til klubber og andre, og holder temakvelder eller spesialtilpassede kurs.