IDTE – påmelding

For å motta fullstendig undervisningsplan og mer info om den Internasjonale Hundetrenerutdanningen, fyll ut skjemaet under. Husk å skrive litt om deg selv og din bakgrunn i meldingsfeltet.